Działalność szkoły

Oprócz prowadzenia kursów językowych Wrocławska Szkoła Językowa jest zaangażowana w wiele innych działów:

Letnie kursy językowe

Każdego roku WSJ prowadzi intensywne letnie kursy językowe. Na wyjazdach tych z powodzeniem łaczy się naukę angielskiego ze studiowaniem Biblii, zabawą, grami, pieszymi wycieczkami i innymi zajęciami. Kursy wyjazdowe są propozycją dla uczniów, którzy ukończyli 16 lat, pierwszeństwo mają uczniowie naszej szkoły. W wyjazdach tych biorą udział lektorzy naszej szkoły i nauczyciele native-speaker z Anglii, USA i Irlandii.

Wydarzenia pozalekcyjne

WSJ organizuje szereg wydarzeń poza programem nauczania: Wieczór Kolęd, wyjazdy weekendowe z intensywnym nauczaniem języka angielskiego, a także wiele różnorodnych kulturowo imprez, Święto Dziękczynienia, wieczory filmowe etc.