O szkole

Wrocławska Szkoła Językowa działa od października 1989 roku. Każdego roku w szkole uczy się około 300 - 350 studentów.

Większość uczących się to ludzie młodzi: studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów oraz młodzież pracująca. Mamy również kursantów w wieku średnim. Pomysł szkoły języka angielskiego zrodził się z sukcesów, jakie odnosiły obozy językowe organizowane w latach 80-tych z udziałem anglojęzycznych chrześcijan, przyjeżdzających do Polski z zachodu. Pomimo trudności, jakie ustrój stwarzał w tamtym okresie, udało się założycielce i pierwszemu dyrektorowi Ruth Kowalczuk zdobyć odpowiednie pozwolenia i otworzyć szkołę. Mamy pełen zakres stopni nauczania, od zupełnie poczatkujących do bardzo zaawansowanych. Oferujemy też przygotowanie do egzaminów First Certificate i Cambridge Advanced in English.

Młodzież gimnazjalna może podjąc naukę w klasach o różnym stopniu zaawansowania. Dysponujemy dużym zbiorem bibliotecznym, pomocnym w nauce języka angielskiego.

Rok szkolny pełen jest wydarzeń, które zbliżają nauczycieli i uczniów także poza salą lekcyjną.

Organizowane są przez szkołę: bezpłatne konwersacje, letnie kursy wyjazdowe dla różnych grup wiekowych, wyjazdy weekendowe.

To wszystko stwarza niepowtarzalną okazję do używania języka w sposób naturalny i sprzyja nawiązywaniu przyjaźni.