• 48 713514587
  • sekretariat@wsj.edu.pl
  • ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław

Cennik 2023/2024

Płatności należy dokonywać na Kościół Chrześcijan Baptystów – Wrocławska Szkoła Językowa
rachunek w Alior Bank S.A. nr 36 2490 0005 0000 4530 8749 4501