• 48 713514587
  • sekretariat@wsj.edu.pl
  • ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław

Oferta

Od 1989 roku uczymy Wrocławian

Uczniowie cenią u nas:
– efektywność nauczania (zdawalność egzaminów FCE i CAE powyżej 90%)
– niepowtarzalną, przyjazną atmosferę,
– profesjonalizm lektorów, pochodzących również z krajów anglojęzycznych, 
 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, 
– indywidualne konsultacje z lektorami, 
 kursy wakacyjne.

Oferta na rok szkolny

– kursy standardowe na wszystkich poziomach zaawansowania,
– kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów FCE oraz CAE,
– bezpłatne konwersacje,
– kursy dla NASTOLATKÓW (Grupy Teens),
– kursy dla DZIECI (grupy Kids i Younger Kids),
– warsztaty maturalne,
– Business English (uruchomienie kursu zależy od liczby chętnych).

Grupy i wiek słuchaczy

Efektywna ilość osób w grupie wynosi 10-14 osób. NIGDY NIE PRZEKRACZA 14 OSÓB.
WIEK:
– młodzież od lat 16 i dorośli,
– nastolatki: 13-15 lat (grupy Teens),
– dzieci: 10-12 lat (grupy Kids) i 8-9 lat (grupy Younger Kids).

Lektorzy

Wszyscy lektorzy WSJ z Wielkiej Brytanii, USA i Polski posiadają wymagane kwalifikacje, między innymi międzynarodowy certyfikat CELTA uprawniający do nauczania języka angielskiego.

Materiały dydaktyczne

– podręczniki renomowanych wydawnictw: Oxford, Pearson, Macmillan, Express Publishing;
– uzupełnienie podręczników materiałami audio, wideo oraz online;
– słuchacze otrzymują bezpłatne materiały dodatkowe;
– bezpłatna biblioteka.

Informacje o postępach w nauce

– konsultacje lektora ze słuchaczem,
– spotkania z rodzicami dzieci i nastolatków.
Szkoła wydaje świadectwo ukończenia kursu po każdym etapie nauki.

Zajęcia dodatkowe w języku angielskim w trakcie roku szkolnego:

– staramy się organizować wydarzenia takie jak wieczory kultury krajów anglojęzycznych, konwersacje, wieczory filmowe, nieformalne spotkania grup z lektorami czy wieczór kolęd.

Podczas wakacji

– wakacyjny kurs językowy CityCamp dla młodzieży.

 

JAK NAS ZNALEŹĆ
Oferujemy bezpłatne miejsca parkingowe.